Các thanh niên xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, hái nấm lim xanh ở rừng Suối Bùn

Các thanh niên xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, hái nấm lim xanh ở rừng Suối Bùn

Các thanh niên xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, hái nấm lim xanh ở rừng Suối Bùn

Leave a Reply

Your email address will not be published.